" નૌકરી, કેરિયર, અભ્યાસ, પર્સનાલિટી ડેવલોપમેન્ટ, યુવા સમાચાર, સમાજ અને યુવાનો ની સમસ્યાઓને વાચા આપતું એક માત્ર સાપ્તાહિક રોજગાર જોબ ન્યૂઝ વેબસાઈટ "

Paradi Municipality (Valsad) Recruitment For Sweeper Post 2019-praivate jobs 2020


Paradi Municipality (Valsad) has published an Advertisement for below mentioned Posts 2019. Other details like age limit, educational qualification, selection process, application fee and how to apply are given below.

Posts: Sweeper

Total No. of Posts: 01

Educational Qualification: Please read Official Notification for Educational Qualification details.

Age Limit: Maximum 28 years

Pay: Rs. 7,100/- fixed per month

Selection Process: Candidates will be selected based on an interview.

How to Apply: Eligible candidates may send their application & necessary documents to given address in the advertisement.
Note: Candidates are suggested to read the official notification before applying.

Advertisement: Click Here

Last Date: Within 10 days from the date of Advt. Published
(Advt. Published Date: 01-12-2019)

Previous
Next Post »