" નૌકરી, કેરિયર, અભ્યાસ, પર્સનાલિટી ડેવલોપમેન્ટ, યુવા સમાચાર, સમાજ અને યુવાનો ની સમસ્યાઓને વાચા આપતું એક માત્ર સાપ્તાહિક રોજગાર જોબ ન્યૂઝ વેબસાઈટ "

LIC HFL Recruitment for Assistant Manager - Legal Posts 2019-indin jobs 2020


LIC Housing Finance Limited has published an Advertisement for below mentioned Posts 2019. Other details like age limit, educational qualification, selection process, application fee and how to apply are given below in the advertisement.

Posts: Assistant Manager - Legal

Total No. of Posts: 35

Educational Qualification: A Bachelor Degree in Law (LLB) with a minimum aggregate of 55% marks. Please read Official Notification for Educational Qualification details.

Age Limit: 23-30 years (Age Limit (as on 01.01.2019): Not below 23 years and not above 30 years as on 01.01.2019 i.e. candidates must have been born not earlier than 02.01.1989 and no later than 01.01.1996 (both dates inclusive).

Application Fee: Rs. 500/- + GST @ 18% will be charged on Application Fee.

The above fee is applicable to all candidates and non-refundable. Candidates should pay the requisite fee through the online mode only. Applicants have to bear the transaction charges as applicable for online payment.

Selection Process: Candidates will be selected based on Online Examination and Interview

How to Apply: Interested Candidates may Apply Online Through official Website.

AdvertisementClick Here

Apply Online: Click Here


Important Dates:
Starting Date of Online Application: 02-11-2019
Last Date to Apply for Online & Fee payment: 16-12-2019
Online Examination (tentative): 27-01-2020
Previous
Next Post »