" નૌકરી, કેરિયર, અભ્યાસ, પર્સનાલિટી ડેવલોપમેન્ટ, યુવા સમાચાર, સમાજ અને યુવાનો ની સમસ્યાઓને વાચા આપતું એક માત્ર સાપ્તાહિક રોજગાર જોબ ન્યૂઝ વેબસાઈટ "

IPR Recruitment for Project Scientific Officer, Project Scientific Assistant & Project Technician Posts 2019- updated jobs 2020


Institute of Plasma Research (IPR) has published an Advertisement for below mentioned Posts 2019. Other details like age limit, educational qualification, selection process, application fee and how to apply are given below in the advertisement.

Posts:
Project Scientific Officer- 12
Project Scientific Assistant- 13
Project Technician- 05

Total No. of Posts: 30

Educational Qualification: Please read Official Notification for Educational Qualification details.

Selection Process: Candidates will be selected based on an interview.

How to Apply: Interested Candidates may Apply Online Through official Website.

AdvertisementClick Here

Apply Online: Click Here


Important Dates:
Last Date to Apply Online: 16-12-2019


Previous
Next Post »