" નૌકરી, કેરિયર, અભ્યાસ, પર્સનાલિટી ડેવલોપમેન્ટ, યુવા સમાચાર, સમાજ અને યુવાનો ની સમસ્યાઓને વાચા આપતું એક માત્ર સાપ્તાહિક રોજગાર જોબ ન્યૂઝ વેબસાઈટ "

GSSSB Mines Supervisor (Advt. No. 148/201819) Question Paper (02-12-2019) -ojas jobs 2020


Gujarat Gaun Seva Pasandgi Mandal (GSSSB) Mines Supervisor Question Paper (02-12-2019) is now available on our website www.rojgarjobnews.com, Check below for more details.

Post: Mines Supervisor

Advt. No. 148/201819

Question Paper: Click Here

The exam was held on 02-12-2019
Previous
Next Post »