" નૌકરી, કેરિયર, અભ્યાસ, પર્સનાલિટી ડેવલોપમેન્ટ, યુવા સમાચાર, સમાજ અને યુવાનો ની સમસ્યાઓને વાચા આપતું એક માત્ર સાપ્તાહિક રોજગાર જોબ ન્યૂઝ વેબસાઈટ "

GSRTC O.M.R. Exam Syllabus for All 15 Mechanic Post 2019-update jobs 2020


Gujarat State Road Transport Corporation (GSRTC) has published O.M.R. Exam Syllabus for All 15 Mechanic Post 2019, Check below for more details.

O.M.R. Exam Syllabus for All 15 Mechanic Post: Click Here

For more details: Click Here

Updates on Telegram Channel: Click Here

The post has First appeared onMaru Gujarat Official Website
Previous
Next Post »

1 comments:

Click here for comments
vamshi
admin
5 December 2019 at 02:42 ×

Thank you! Found your article so useful!I appreciate your research on this topic because I got a lot of information about govt job alerts. which i was searching for ! You explained all the topics really well, therefore. I have bookmarked your website. Please keep Sharing your articles.

Congrats bro vamshi you got PERTAMAX...! hehehehe...
Reply
avatar