" નૌકરી, કેરિયર, અભ્યાસ, પર્સનાલિટી ડેવલોપમેન્ટ, યુવા સમાચાર, સમાજ અને યુવાનો ની સમસ્યાઓને વાચા આપતું એક માત્ર સાપ્તાહિક રોજગાર જોબ ન્યૂઝ વેબસાઈટ "

District Urban Health Unit, Gandhinagar Recruitment for Various Posts 2019-all jobs news 2020


District Urban Health Unit, Gandhinagar has published an Advertisement for below mentioned Posts 2019. Other details like age limit, educational qualification, selection process, application fee and how to apply are given below.

Posts:
Public Health Nurse: 02
Lab. Technician: 01
Sanitary Inspector: 01
Pharmacist: 01 

Total No. of Posts: 05

Educational Qualification: Please read Official Notification for Educational Qualification details.

Selection Process: Candidates will be selected based on an interview.

How to Apply: Eligible candidates may send their application & necessary documents to given address in the advertisement.
Note: Candidates are suggested to read the official notification before applying.

AdvertisementClick Here

Last Date: 19-12-2019
Last Date to collect application form: 07-12-2019

Previous
Next Post »