" નૌકરી, કેરિયર, અભ્યાસ, પર્સનાલિટી ડેવલોપમેન્ટ, યુવા સમાચાર, સમાજ અને યુવાનો ની સમસ્યાઓને વાચા આપતું એક માત્ર સાપ્તાહિક રોજગાર જોબ ન્યૂઝ વેબસાઈટ "

ITI Matar (Kheda) Recruitment for Pravasi Supervisor Instructor Posts 2019-ojas apply 2020


ITI Matar (Kheda) Recruitment for Pravasi Supervisor Instructor Posts 2019: ITI Matar (Kheda) has published an Advertisement for below mentioned Posts 2019. Other details like age limit, educational qualification, selection process, application fee and how to apply are given below.

Posts: Pravasi Supervisor Instructor

Educational Qualification: Please read Official Notification for Educational Qualification details.

Selection Process: Candidates will be selected based on an interview.

How to Apply: Eligible candidates may send their application & necessary documents to given address in the advertisement.
Note: Candidates are suggested to read the official notification before applying.

Advertisement: Click Here

Last Date02-12-2019
Previous
Next Post »

1 comments:

Click here for comments
26 November 2019 at 04:20 ×

Information is very informative also you can click Jobs In Mumbai ,and get such type of info, this is the great resource to get such type of information.

Congrats bro Jobsclue Consultant you got PERTAMAX...! hehehehe...
Reply
avatar