" નૌકરી, કેરિયર, અભ્યાસ, પર્સનાલિટી ડેવલોપમેન્ટ, યુવા સમાચાર, સમાજ અને યુવાનો ની સમસ્યાઓને વાચા આપતું એક માત્ર સાપ્તાહિક રોજગાર જોબ ન્યૂઝ વેબસાઈટ "

Indian South Central Railway Recruitment for 4103 ACT Apprentices Posts 2019-ojas job 2020


Indian South Central Railway has published an Advertisement for below mentioned Posts 2019. Other details like age limit, educational qualification, selection process, application fee and how to apply are given below in the advertisement.

Posts: ACT Apprentices

Trades:
AC Mechanic- 249 Posts
Carpenter-16 Posts
Diesel Mechanic-640 Posts
Electrical/Electronics-18 Posts
Electrician-871 Posts
Fitter-1460 Posts
Machinist-74 Posts
MMW-24 Posts
MMTM-12 Posts
Painter-40 Posts
Welder-597 Posts

Total No. of Posts: 4103

Educational Qualification: Please read Official Notification for Educational Qualification details.

Age Limit(As on 08-12-2019)
Minimum – 15 Years
Maximum – 24 Years

Age Relaxation (Upper Age Limit)
OBC – 03 Years
SC/SR – 05 Years
PWD -10 Years

Fee
General /OBC – Rs.100/-
SC/ST/PH/ Women – Exempted

Payment will be made through Debit Card/Credit Card/Net Banking/SBI UPI

Selection Process: Candidates will be selected based on Merit.

How to Apply: Interested Candidates may Apply Online Through official Website.

AdvertisementClick Here

Official Website: Click HereImportant Dates:
Starting Date of Online Application: 08-11-2019
Last Date to Apply Online & Fee payment: 08-12-2019
Previous
Next Post »