" નૌકરી, કેરિયર, અભ્યાસ, પર્સનાલિટી ડેવલોપમેન્ટ, યુવા સમાચાર, સમાજ અને યુવાનો ની સમસ્યાઓને વાચા આપતું એક માત્ર સાપ્તાહિક રોજગાર જોબ ન્યૂઝ વેબસાઈટ "

Gujarat University Recruitment For Teaching Assistant/ Teaching Associate Posts 2019,indian jobs 2020

Gujarat University Recruitment For Teaching Assistant/ Teaching Associate Posts 2019: Gujarat University has published an Advertisement for below mentioned Posts 2019. Other details like age limit, educational qualification, selection process, application fee and how to apply are given below.

Posts: Teaching Assistant or Teaching Associate (Department of Chemistry, School of Sciences)

Total No. of Posts: 06

Educational Qualification
For Teaching Assistant: M.Sc. in Analytical/Inorganic/Organic/Physical with ≥55 % marks and two years of teaching experience or M.Phil. with one-year teaching experience. 

For Teaching Associate: M.Sc. in analytical/Inorganic/Organic/Physical with ≥55 % marks and Ph. D in Chemistry (Thesis submitted or degree awarded) from a reputed University. 
Please read Official Notification for Educational Qualification details.

Selection Process: Candidates will be selected based on an interview.

How to Apply: Eligible candidates may send their application & necessary documents to given address in the advertisement.
Note: Candidates are suggested to read the official notification before applying.

AdvertisementClick Here

Last Date: 24-11-2019
Previous
Next Post »