" નૌકરી, કેરિયર, અભ્યાસ, પર્સનાલિટી ડેવલોપમેન્ટ, યુવા સમાચાર, સમાજ અને યુવાનો ની સમસ્યાઓને વાચા આપતું એક માત્ર સાપ્તાહિક રોજગાર જોબ ન્યૂઝ વેબસાઈટ "

Gujarat Institute of Disaster Management (GIDM) Recruitment for Various Posts 2020


Gujarat Institute of Disaster Management (GIDM) has published an Advertisement for below mentioned Posts 2019. Other details like age limit, educational qualification, selection process, application fee and how to apply are given below.

Posts:
Training Specialist cum Programme Manager: 01 Post
Executive Assistant cum Asst. Programme Manager: 01 Post

Total No. of Posts: 02

Educational Qualification: Please read Official Notification for Educational Qualification details.

Selection Process: Candidates will be selected based on an interview.

How to Apply: Eligible candidates may send their application & necessary documents to given address in the advertisement.
Note: Candidates are suggested to read the official notification before applying.

AdvertisementClick Here | More details

Last Date: 11-12-2019
Previous
Next Post »

1 comments:

Click here for comments
vamshi
admin
2 December 2019 at 03:03 ×

Amazing post about govt job alerts in this blog hope more people reaching your blog because you are sharing a good information. I noticed some useful tips from this post. Thanks for sharing this.

Congrats bro vamshi you got PERTAMAX...! hehehehe...
Reply
avatar