" નૌકરી, કેરિયર, અભ્યાસ, પર્સનાલિટી ડેવલોપમેન્ટ, યુવા સમાચાર, સમાજ અને યુવાનો ની સમસ્યાઓને વાચા આપતું એક માત્ર સાપ્તાહિક રોજગાર જોબ ન્યૂઝ વેબસાઈટ "

GSERC Government Secondary School Recruitment for 1239 Shikshan Sahayak Posts 2020


GSERC Government Secondary School Recruitment for 1239 Shikshan Sahayak Posts 2019: 

Gujarat Saikshanik Staff Bharti Pasandagi Samiti (GSERC) Government Secondary School has published an Advertisement for below mentioned Posts 2019. 

Other details like age limit, educational qualification, selection process, application fee and how to apply are given below in the advertisement.

Posts: Shikshan Sahayak (Government Secondary School) (Gujarati & English Medium)

Subject Wise Posts:
  • English: 353 Posts
  • Gujarati: 68 Posts
  • Hindi: 18 Posts
  • Maths / Science: 416
  • PT: 05 Posts
  • Sanskrit: 05 Posts
  • Social Science: 374 Posts

Total No. of Posts: 1239

Educational Qualification: Please read Official Notification for Educational Qualification details.

How to Apply: Interested Candidates may Apply Online Through official Website.

AdvertisementClick Here

Notification: Click Here 


Apply Online: Click HereImportant Dates:
Starting Date of Online Application: 21-11-2019
Last Date to Apply Online: 30-11-2019, 06:00 pm


Previous
Next Post »