" નૌકરી, કેરિયર, અભ્યાસ, પર્સનાલિટી ડેવલોપમેન્ટ, યુવા સમાચાર, સમાજ અને યુવાનો ની સમસ્યાઓને વાચા આપતું એક માત્ર સાપ્તાહિક રોજગાર જોબ ન્યૂઝ વેબસાઈટ "

GERMI Recruitment for Junior Research Fellow Posts 2019 admit cards

GERMI Recruitment for Junior Research Fellow Posts 2019: Gujarat Energy Research & Management Institute (GERMI) has published an Advertisement for below mentioned Posts 2019. Other details like age limit, educational qualification, selection process, application fee and how to apply are given below.

Posts: Junior Research Fellow

Total No. of Posts: 02 

Educational Qualification: Please read Official Notification for Educational Qualification details.

Selection Process: Candidates will be selected based on an interview.

How to Apply: Interested candidates are requested to remain present along with all original certificates to given address in the advertisement.

AdvertisementClick Here

Walk-in-Interview: 21st November 2019 before 6:00 pm IST
Previous
Next Post »