" નૌકરી, કેરિયર, અભ્યાસ, પર્સનાલિટી ડેવલોપમેન્ટ, યુવા સમાચાર, સમાજ અને યુવાનો ની સમસ્યાઓને વાચા આપતું એક માત્ર સાપ્તાહિક રોજગાર જોબ ન્યૂઝ વેબસાઈટ "

Children’s University Recruitment For Professor, Associate Professor & Asst Professor Posts 2019,india jobs 2020

Children’s University Recruitment For Professor, Associate Professor & Asst Professor Posts 2019: Children’s University has published an Advertisement for Professor, Associate Professor & Asst Professor Posts 2019. Other details like age limit, educational qualification, selection process, application fee and how to apply are given below in the advertisement.

Posts:
Professor- 05
Associate Professor- 10
Assistant Professor- 14
Registrar- 01

Total No. of Posts: 30

Educational Qualification: Please read Official Notification for Educational Qualification details.

Selection Process: Candidates will be selected based on an interview.

How to Apply: Interested Candidates may Apply Online Through official Website.

AdvertisementClick Here


Apply Online: Click Here 

More details: Click Here

Important Dates:
Starting Date of Online Application: 14-11-2019
Last Date to Apply Online: 13-12-2019


Previous
Next Post »