" નૌકરી, કેરિયર, અભ્યાસ, પર્સનાલિટી ડેવલોપમેન્ટ, યુવા સમાચાર, સમાજ અને યુવાનો ની સમસ્યાઓને વાચા આપતું એક માત્ર સાપ્તાહિક રોજગાર જોબ ન્યૂઝ વેબસાઈટ "

Surat Smart City Development (Ltd) Recruitment for Various Posts 2019 apply

Surat Smart City Development Ltd. has published an Advertisement for below mentioned Posts 2019. Other details like age limit, educational qualification, selection process, application fee and how to apply are given below in the advertisement.

Posts:
Public Engagement & Partnership Officer: 01 Post
Environmental & Social Nodal Officer: 01 Post

Educational Qualification: Please read Official Notification for Educational Qualification details.

Selection Process: Candidates will be selected based on an interview.

How to Apply: Interested Candidates may Apply Online Through official Website.

Advertisement &

 Apply Online: Click Here

Important Dates:
Last Date to Apply Online: 10-11-2019 5:00 PM
Previous
Next Post »