" નૌકરી, કેરિયર, અભ્યાસ, પર્સનાલિટી ડેવલોપમેન્ટ, યુવા સમાચાર, સમાજ અને યુવાનો ની સમસ્યાઓને વાચા આપતું એક માત્ર સાપ્તાહિક રોજગાર જોબ ન્યૂઝ વેબસાઈટ "

SDAU Recruitment for Technical Assistant & Senior Research Fellow (SRF) Posts 2019 -rojgarjobnews

Sardarkrushinagar Dantiwada Agricultural University (SDAU) has published an Advertisement for below mentioned Posts 2019. Other details like age limit, educational qualification, selection process, application fee and how to apply are given below.

Posts:
Technical Assistant
Senior Research Fellow (SRF)

Educational Qualification: Please read Official Notification for Educational Qualification details.

Selection Process: Candidates will be selected based on an interview.

How to Apply: Interested candidates are requested to remain present along with all original certificates to given address in the advertisement.

Advertisement: Click Here

Walk-in-Interview:
Technical Assistant dated:- 06/11/2019 at 09.00 A.M in the office of Director of Research, Sardarkrushinagar

Senior Research Fellow (SRF) dated:- 14/11/2019 at 10.00 A.M in the office of Principal, C P College of Agriculture, Sardarkrushinagar
Previous
Next Post »