" નૌકરી, કેરિયર, અભ્યાસ, પર્સનાલિટી ડેવલોપમેન્ટ, યુવા સમાચાર, સમાજ અને યુવાનો ની સમસ્યાઓને વાચા આપતું એક માત્ર સાપ્તાહિક રોજગાર જોબ ન્યૂઝ વેબસાઈટ "

Sakkarbaug Zoo, Junagadh Recruitment For 35 Various Posts 2019 apply

Sakkarbaug Zoo, Junagadh has published an Advertisement for below mentioned Posts 2019. Other details like age limit, educational qualification, selection process, application fee and how to apply are given below.

Posts:
Office Superintendent- 01
Accountant (Asst)- 01
Laboratory Technician- 01
Zoo Volunteers- 03
Driver- 04
ZooKeeper (Field Worker)- 09
Zoo Security Supervisor- 02
Zoo Security Guard- 08
Data Entry Operator- 04
Army man (Gunman)- 02

Total No. of Posts: 35

Educational Qualification: Please read Official Notification for Educational Qualification details.

Selection Process: Candidates will be selected based on an interview.

How to Apply: Interested candidates are requested to remain present along with all original certificates to given address in the advertisement.

Advertisement: Click Here

Walk-in-Interview:
Office Superintendent: 17-10-2019
Accountant (Asst): 17-10-2019
Laboratory Technician: 17-10-2019
Zoo Volunteers: 18-10-2019
Driver: 18-10-2019
ZooKeeper (Field Worker): 16-10-2019
Zoo Security Supervisor: 16-10-2019
Zoo Security Guard: 16-10-2019
Data Entry Operator: 19-10-2019
Army man (Gunman): 19-10-2019

Previous
Next Post »

1 comments:

Click here for comments
9 October 2019 at 04:50 ×

rojgar job news

Congrats bro �� VIVO IPL 2020 you got PERTAMAX...! hehehehe...
Reply
avatar