" નૌકરી, કેરિયર, અભ્યાસ, પર્સનાલિટી ડેવલોપમેન્ટ, યુવા સમાચાર, સમાજ અને યુવાનો ની સમસ્યાઓને વાચા આપતું એક માત્ર સાપ્તાહિક રોજગાર જોબ ન્યૂઝ વેબસાઈટ "

Jammu & Kashmir Police Recruitment for 2700 Constable Posts 2019 Apply

Jammu & Kashmir Police has published an Advertisement for below mentioned Posts 2019. Other details like age limit, educational qualification, selection process, application fee and how to apply are given below in the advertisement.

Posts: Constable (Male/Female in Border Battalion of J&K Police)(For Permanent Candidates of/near Border Region Only)

Battalion I: Jammu, Kathua, Samba, Rajoauri, Poonch, Baramulla, Kupwara, Bandipora Districts

Battalion II: Leh & Kargil Districts

Vacancy Distribution-:
(A) Constable Male-1350 Posts
For Battalion-I- 675 Posts
For Battalion-II-675 posts

(B) Constable(Female)-1350 Posts
For Battalion-I-810 Posts(60% Of total proposed posts for Women Battalion)
For Battalion-II-540 posts(40% Of total proposed posts for Women Battalion)  

Total No. of Posts: 2700

Educational Qualification: Please read Official Notification for Educational Qualification details.

Selection Process: Candidates will be selected based on an interview.

How to Apply: Interested Candidates may Apply Online Through official Website.

Advertisement : Male

Advertisement : Female

Apply Online.   : Click Here

Important Dates:
Starting Date of Online Application: 18-09-2019
Last Date to Apply Online: 22-10-2019GO

Previous
Next Post »

1 comments:

Click here for comments
Meniya.in
admin
1 October 2019 at 21:17 ×

rojgar samachar

Congrats bro Meniya.in you got PERTAMAX...! hehehehe...
Reply
avatar