" નૌકરી, કેરિયર, અભ્યાસ, પર્સનાલિટી ડેવલોપમેન્ટ, યુવા સમાચાર, સમાજ અને યુવાનો ની સમસ્યાઓને વાચા આપતું એક માત્ર સાપ્તાહિક રોજગાર જોબ ન્યૂઝ વેબસાઈટ "

Indian Army Recruitment for Technical Graduate Course & Technical Entry Scheme Course 2020 apply

Indian Army has released the notification for 10+2 Technical Entry Scheme Course – 42 and 130th Technical Graduate Course (Tgc-130) on its official web portal. Candidates who wish to apply for these posts before the closure of the application. This year, the Indian Army will recruit 40 Posts through 130th Technical Graduate Course (Tgc-130) and 90 Posts through 10+2 Technical Entry Scheme Course – 42. Candidates can go through this article to check all essential details.

Posts:
Technical Graduate Course (TGC-131)
Technical Entry Scheme Course (TES-43)

Educational Qualification:
 • Technical Graduate Course (TGC- 130) – The candidate should have a degree in engineering from a recognized University.
 • Technical Entry Scheme Course (TES-42) –10 + 2 pass from a recognized board or equivalent qualification.
Please read Official Notification for Educational Qualification details.

Age Limit: 
Technical Graduate Course (TGC- 130) – 20 to 27 years
Technical Entry Scheme Course (TES-42) – 16 years 6 months and 19 years 6 months

Selection Process: Details will be available soon

How to Apply: Interested Candidates may Apply Online Through official Website.

Advertisement: Click Here

Apply Online: Click Here

Important Dates:
 • Starting Date of Online Application:
  • For TGC: 16-10-2019
  • For TES: 15-10-2019
 • Last Date to Apply Online:
  • For TGC: 14/11/2019
  • For TES: 13/11/2019

Full details will be available from 15th & 16th October 2019

Previous
Next Post »