" નૌકરી, કેરિયર, અભ્યાસ, પર્સનાલિટી ડેવલોપમેન્ટ, યુવા સમાચાર, સમાજ અને યુવાનો ની સમસ્યાઓને વાચા આપતું એક માત્ર સાપ્તાહિક રોજગાર જોબ ન્યૂઝ વેબસાઈટ "

Indian Army Recruitment for 152 Religious Teacher Posts 2019 apply

Indian Army has published an Advertisement for below mentioned Posts 2019. Other details like age limit, educational qualification, selection process, application fee and how to apply are given below in the advertisement.

Posts: Junior Commissioned Officer (Religious Teacher)

Post wise Vacancies:
Pandit – 118 Posts
Granthi – 09 Posts
Padre – 04 Posts
Maulvi Sunni – 09 Posts
Pandit (Gorkha) – 07 Posts
Maulvi (Shia) – 01 Posts
Bodh Monk – 04 Posts

Total No. of Posts: 152

Educational Qualification: Please read Official Notification for Educational Qualification details.

Physical Eligibility: 
Height:
160 cm for General
157 cm for Gorkhas & Ladakhi region candidates
155 cm for Andaman & Nicobar Island, Lakshadweep Gp incl Minicoy

Chest:
77 cm for all

Weight:
50 kg for General and Ladakhis
48 kg for  Gorkha candidates

Physical Fitness Test:
Candidates should be able to run 1600 m in 08 Minutes.

Age Limit: As on 01-10-2020
Minimum– 25 years
Maximum– 34 years

[Must Born between 01-10-1986 and 30-09-1995]

Salary: Rs.   /- per month

Selection Process: Candidates will be selected based on an interview.

How to Apply: Interested Candidates may Apply Online Through official Website.

Advertisement: Click Here

  Apply Online : Click Here

Important Dates:
Starting Date of Online Application: 30-09-2019
Last Date to Apply Online: 29-10-2019
Admit Card: February 2020
Exam Date: 23-02-2020Previous
Next Post »