" નૌકરી, કેરિયર, અભ્યાસ, પર્સનાલિટી ડેવલોપમેન્ટ, યુવા સમાચાર, સમાજ અને યુવાનો ની સમસ્યાઓને વાચા આપતું એક માત્ર સાપ્તાહિક રોજગાર જોબ ન્યૂઝ વેબસાઈટ "

IGNOU Recruitment for 116 Professor, Associate Professor & Asst Professor Posts 2019 Apply

Indira Gandhi National Open University (IGNOU) has published an Advertisement for below mentioned Posts 2019. Other details like age limit, educational qualification, selection process, application fee and how to apply are given below in the advertisement.

Posts:
Professor: 27
Associate Professor: 38
Assistant Professor: 51

Total No. of Posts: 116

Educational Qualification: Please read Official Notification for Educational Qualification details.

Selection Process: Candidates will be selected based on an interview.

How to Apply: Interested Candidates may Apply Online Through official Website.

Advertisement: Click Here

    Notification: Click Here

   Apply Online: Click Here

Important Dates: 
Starting Date of Online Application: 30-09-2019
Last Date to Apply Online:  The last date for submission of online application is 20.10.2019 (for Assistant Professor) and 31.10.2019 (for Professor and Associate Professor) OR 30 days from the date of publication of respective advertisement in the Employment News, whichever is later.
Previous
Next Post »