" નૌકરી, કેરિયર, અભ્યાસ, પર્સનાલિટી ડેવલોપમેન્ટ, યુવા સમાચાર, સમાજ અને યુવાનો ની સમસ્યાઓને વાચા આપતું એક માત્ર સાપ્તાહિક રોજગાર જોબ ન્યૂઝ વેબસાઈટ "

ICDS Padra Recruitment for Anganwadi Worker and Helper Posts 2019 apply

Integrated Child Development Scheme (ICDS), Padra has published an Advertisement for below mentioned Posts. Check below for more details.

Posts :
  • Anganwadi Worker
    • Minimum 10th passed & above 
  • Anganwadi Helper 
    • Minimum 7th passed & above 
Age Limit : 18 years to 33 years

Selection Process : Candidates will be selected based on the interview.

How to Apply: Eligible candidates may send their application on prescribed format (format meet at ICDS office) & xerox copies of all necessary certificates like marriage certificate, local residential proof, caste certificate, ration card, Election Card, qualification etc., to given address in the advertisement. (send by Registered AD).

Advertisement Click Here 

Last Date : Within 20 days from the date of Advt. Published
(Advt. Published Date : 17-10-2019)

Previous
Next Post »