" નૌકરી, કેરિયર, અભ્યાસ, પર્સનાલિટી ડેવલોપમેન્ટ, યુવા સમાચાર, સમાજ અને યુવાનો ની સમસ્યાઓને વાચા આપતું એક માત્ર સાપ્તાહિક રોજગાર જોબ ન્યૂઝ વેબસાઈટ "

Gujarat Vidyapith Recruitment for Supervisor & Fieldwork Assistant Posts 2019 apply

Gujarat Vidyapith has published an Advertisement for below mentioned Posts 2019. Other details like age limit, educational qualification, selection process, application fee and how to apply are given below.

Posts:
Supervisor- 01
Fieldwork Assistant- 02
Fieldwork Assistant- 04

Total No. of Posts: 07

Educational Qualification: Please read Official Notification for Educational Qualification details.

Selection Process: Candidates will be selected based on an interview.

How to ApplyInterested candidates are requested to remain present along with all original certificates to given address in the advertisement.

Advertisement: Advt. No. 01 | Advt. No. 02

Walk-in-Interview: 11-10-2019 (10:00 AM)

Previous
Next Post »