" નૌકરી, કેરિયર, અભ્યાસ, પર્સનાલિટી ડેવલોપમેન્ટ, યુવા સમાચાર, સમાજ અને યુવાનો ની સમસ્યાઓને વાચા આપતું એક માત્ર સાપ્તાહિક રોજગાર જોબ ન્યૂઝ વેબસાઈટ "

Gujarat Power Corporation Limited (GPCL) Recruitment for Various Posts 2019 apply

Gujarat Power Corporation Limited (GPCL) has published an Advertisement for below mentioned Posts 2019. Other details like age limit, educational qualification, selection process, application fee and how to apply are given below in the advertisement.

Posts:
Mines Manager (First Class): 01
Assistant Manager (First Class): 02
Assistant Manager (Second Class): 09
Mines Surveyor: 02
Overman: 12
Mining Sirdar: 14
Colliery Engineer (Mechanic): 01
Colliery Engineer (Civil): 01
Electrical Foreman / Supervisor: 02
Mechanical Foreman / Supervisor: 02
Electrician: 06

Total No. of Posts: 52

Educational Qualification: Please read Official Notification for Educational Qualification details.

Selection Process: Candidates will be selected based on an interview.

How to Apply: Interested Candidates may Apply Online Through official Website.

Advertisement: Click Here 

                         GPCL : Notification

   Apply OnlineClick Here

Important Dates:
Last Date to Apply Online: 22-10-2019

Previous
Next Post »