" નૌકરી, કેરિયર, અભ્યાસ, પર્સનાલિટી ડેવલોપમેન્ટ, યુવા સમાચાર, સમાજ અને યુવાનો ની સમસ્યાઓને વાચા આપતું એક માત્ર સાપ્તાહિક રોજગાર જોબ ન્યૂઝ વેબસાઈટ "

GIDM Recruitment for Various Posts-rojgar job news

Gujarat Institute of Disaster Management (GIDM) has published an Advertisement for below mentioned Posts 2019. Other details like age limit, educational qualification, selection process, application fee and how to apply are given below.

Posts:
(1) Assistant Professor Cum Programme Manager 1
(2) Research Associate cum Program Coordinator (Chemical & Industrial Disaster Management) 1 (3) Research Associate cum Program Coordinator (Fire & Safety) 1
(4) Research Associate cum Program Coordinator (Disaster Risk Management) 1
(5) Research Scientist cum Program Manager (Disaster Risk Management 1

Total No. of Posts: 05

Educational Qualification: Please read Official Notification for Educational Qualification details.

Selection Process: Candidates will be selected based on an interview.

How to Apply: Eligible candidates may send their application & necessary documents to given address in the advertisement.
Note : Candidates are suggested to read the official notification before applying.

Advertisement: Click Here 

       Notification: Click Here

Last Date: 08-11-2019

Last Date Extension Notification: Click Here

Previous
Next Post »