" નૌકરી, કેરિયર, અભ્યાસ, પર્સનાલિટી ડેવલોપમેન્ટ, યુવા સમાચાર, સમાજ અને યુવાનો ની સમસ્યાઓને વાચા આપતું એક માત્ર સાપ્તાહિક રોજગાર જોબ ન્યૂઝ વેબસાઈટ "

General Hospital, Bharuch Recruitment for Staff Nurse and Data Manager Posts 2019 apply

General Hospital, Bharuch has published an Advertisement for below mentioned Posts 2019. Other details like age limit, educational qualification, selection process, application fee and how to apply are given below.

Posts:
Staff Nurse: 01 Post
Data Manager: 01 Post

Total No. of Posts: 02

Educational Qualification: Please read Official Notification for Educational Qualification details.

Selection Process: Candidates will be selected based on an interview.

How to Apply: Interested candidates are requested to remain present along with all original certificates to given address in the advertisement.

Advertisement: Click Here

Walk-in-Interview: 22-10-2019

Click on below Image to View new Larger


Previous
Next Post »