" નૌકરી, કેરિયર, અભ્યાસ, પર્સનાલિટી ડેવલોપમેન્ટ, યુવા સમાચાર, સમાજ અને યુવાનો ની સમસ્યાઓને વાચા આપતું એક માત્ર સાપ્તાહિક રોજગાર જોબ ન્યૂઝ વેબસાઈટ "

AAU Recruitment for 30 SRF, Research Associate & Other Posts 2019 apply

Anand Agricultural University (AAU) has published an Advertisement for below mentioned Posts 2019. Other details like age limit, educational qualification, selection process, application fee and how to apply are given below.

Posts:
Research Associate- 07
Senior Research Fellow- 11
Project Assistant- 05
Office Assistant / Skill Personnel- 02
Support Staff / Unskilled Personnel- 05

Total No. of Posts: 30

Educational Qualification: Please read Official Notification for Educational Qualification details.

Selection Process: Candidates will be selected based on an interview.

How to Apply: Eligible candidates may send their application & necessary documents to given address in the advertisement.
Note : Candidates are suggested to read the official notification before applying. 

Advertisement: Click Here

Last Date: 17-10-2019

Previous
Next Post »