" નૌકરી, કેરિયર, અભ્યાસ, પર્સનાલિટી ડેવલોપમેન્ટ, યુવા સમાચાર, સમાજ અને યુવાનો ની સમસ્યાઓને વાચા આપતું એક માત્ર સાપ્તાહિક રોજગાર જોબ ન્યૂઝ વેબસાઈટ "

UGVCL Recruitment for Dy. Supdt. A/C (ST) Posts 2019

Uttar Gujarat Vij Company Limited (UGVCL) has published an Advertisement for below mentioned Posts 2019. Other details like age limit, educational qualification, selection process, application fee and how to apply are given below in the advertisement.

Posts: Dy. Supdt. A/C (ST)

Educational Qualification: CA/ CMA/ M.Com/ MBA (Finance)

Minimum Experience: 02 years

Pay-Scale: Rs. 35,700-82,100

Selection Process: Candidates will be selected based on an interview.

How to Apply: Interested Candidates may Apply Online Through official Website.

Important Dates:
Starting Date of Online Application: 21-08-2019
Last Date to Apply Online: 11-09-2019

Apply Online: Click Here

Previous
Next Post »