" નૌકરી, કેરિયર, અભ્યાસ, પર્સનાલિટી ડેવલોપમેન્ટ, યુવા સમાચાર, સમાજ અને યુવાનો ની સમસ્યાઓને વાચા આપતું એક માત્ર સાપ્તાહિક રોજગાર જોબ ન્યૂઝ વેબસાઈટ "

SSC Recruitment for Sub-Inspector in Delhi Police, CAPFs and Assistant Sub-Inspector in CISF Posts 2019 apply

Staff Selection Commission (SSC) has published an Advertisement for below mentioned Posts 2019. Other details like age limit, educational qualification, selection process, application fee and how to apply are given below in the advertisement.

Posts: Sub-Inspector in Delhi Police, CAPFs and Assistant Sub-Inspector in CISF

Educational Qualification: Please read Official Notification for Educational Qualification details.

Age Limit: (As on 01 August 2019)
Minimum Age- 20 Years
Maximum Age – 25 Years
SC/ ST : Relaxation of 5 year
OBC : Relaxation of 3 year

Application Fees: 
General / OBC – Rs. 100/-
SC / ST / Women / Ex. Serv. – Rs. 0/-
Candidates can make the payment through Internet Banking, Credit Card, Debit Card or SBI Challan.

Selection Process: Candidates will be selected based on an interview.

How to Apply: Interested Candidates may Apply Online Through official Website.

Notification: Click Here

Apply Online: Click Here

Important Dates:
Starting Date of Online Application: 17-09-2019
Last Date to Apply Online: 16-October-2019
Fee Payment Last Date-
For Online Payment – 18-October-2019
For Cash Deposit At SBI Branches – 19-October-2019
Admit Card – Last Week Of November
Tentative Exam Date  – 11 To 13 December 2019

Previous
Next Post »