" નૌકરી, કેરિયર, અભ્યાસ, પર્સનાલિટી ડેવલોપમેન્ટ, યુવા સમાચાર, સમાજ અને યુવાનો ની સમસ્યાઓને વાચા આપતું એક માત્ર સાપ્તાહિક રોજગાર જોબ ન્યૂઝ વેબસાઈટ "

Senior Clerk - Class- III online apply

Senior Clerk - Class- III online applyAdvt.
NoGSSSB / 201920 / 185

Post
Senior Clerk - Class-III
Class:-III

Department
Various HOD

Description / Duties
Senior Clerk - Class-III

Pay Scale
25500 - 81100 (Fix Pay 19950)

Probation :-5 Year

Age :- 18 To 35 Year

PH Description
1.  Orthopedics
2. Blind
3. Hearing Handicapped

Essential / Desirable Qualificaiton :-NA

Experience (If any) Description ;- NA

Any Other Conditions ;- NA

                       👇 Apple Online 👇

Previous
Next Post »