" નૌકરી, કેરિયર, અભ્યાસ, પર્સનાલિટી ડેવલોપમેન્ટ, યુવા સમાચાર, સમાજ અને યુવાનો ની સમસ્યાઓને વાચા આપતું એક માત્ર સાપ્તાહિક રોજગાર જોબ ન્યૂઝ વેબસાઈટ "

Rajkot Nagarik Sahakari Bank Ltd. (RNSBL) Recruitment for Senior Executive Post 2019

RajkotRajkot Nagarik Sahakari Bank Ltd. (RNSBL) has published an Advertisement for below mentioned Posts 2019. Other details like age limit, educational qualification, selection process, application fee and how to apply are given below in the advertisement.

Posts: Senior Executive

Educational Qualification: First Class Graduate (Except Arts) OR Post Graduate (Except Arts), Inter CA / CA

Experience: For Graduates, minimum 5 Years’ experience with a Nationalized Bank / Scheduled Urban Co-Operative Bank OR Minimum 5 Years Experience out of which 4 years experience in a supervisory cadre with a reputed Financial Institute. 2. For Post Graduates, 2 Years supervisory experience with Nationalized Bank / Scheduled Urban Co-Operative Bank or reputed Financial Institute. 3. No Experience required for CA / Inter CA. Candidate Should be well versed with Banking / Accounting software and computer knowledge

Job Location: Bhavnagar

Age Limit: 35 Years (Age can be relaxed for experienced candidates but not more than 45 years.)

Remark: The above post will be filled up on fixed term contract with a consolidated fixed salary in various Departments and Branches depending on educational qualification and experience. The candidate belonging to local place will be considered.

Selection Process: Candidates will be selected based on an interview.

How to Apply: Interested Candidates may Apply Online Through official Website.

Apply OnlineImportant Dates:
Starting Date of Online Application: 20-08-2019
Last Date to Apply Online: 29-08-2019
Previous
Next Post »