" નૌકરી, કેરિયર, અભ્યાસ, પર્સનાલિટી ડેવલોપમેન્ટ, યુવા સમાચાર, સમાજ અને યુવાનો ની સમસ્યાઓને વાચા આપતું એક માત્ર સાપ્તાહિક રોજગાર જોબ ન્યૂઝ વેબસાઈટ "

NABARD Recruitment for Development Assistant Posts 2019 apply

National Agriculture & Rural Development Bank has published an Advertisement for below mentioned Posts 2019. Other details like age limit, educational qualification, selection process, application fee and how to apply are given below in the advertisement.

Posts:
Development Assistant (Group B’ Posts)-82 Posts
Development Assistant (Hindi) (Group’B’ Posts)-09 Posts

Total No. of Posts: 91

Educational Qualification:
Development Assistant – Candidates having Graduation Degree in any stream with minimum 50% marks in aggregate (Gen/OBC), 33% marks in aggregate(SC/ST/PH/Ex –Service men) will be considered for this post.

Development Assistant – Candidates having Graduation Degree in Hindi/English Medium with Hindi or English or any other optional subject with minimum 50% marks in aggregate(Gen/OBC) & 33% marks (SC/ST/PH/Ex-Servicemen) will be considered for this post.

Please read Official Notification for More Educational Qualification details.

Pay Scale: Rs. 32,000/- per month

Age Limit: (As on 01/September/2019)
Minimum – 18 Years
Maximum – 35 Years

Age Relaxation (Upper Age Limit)-
SC/ST – 05 Years
OBC – 03 Years

Application Fees:
General/ OBC/EWS – Rs. 900/-
SC/ST – Rs. 150/-
PH – Rs. 150/-

Payment will be made through Debit Card/Credit Card/Net banking/E Challan/SBI CollectHow to Apply: Interested Candidates may Apply Online Through official Website.

Advertisement: Click Here 

Apply Online: Click Here 

Important Dates:
Starting Date of Online Application: 14-09-2019
Last Date to Apply Online & Fee Payment: 02-10-2019
Previous
Next Post »