" નૌકરી, કેરિયર, અભ્યાસ, પર્સનાલિટી ડેવલોપમેન્ટ, યુવા સમાચાર, સમાજ અને યુવાનો ની સમસ્યાઓને વાચા આપતું એક માત્ર સાપ્તાહિક રોજગાર જોબ ન્યૂઝ વેબસાઈટ "

Life Insurance Corporation of India (LIC) Recruitment for 7200+ Assistant Posts 2019 apply

Life Insurance Corporation of India (LIC) has published an Advertisement for below mentioned Posts 2019. Other details like age limit, educational qualification, selection process, application fee and how to apply are given below in the advertisement.

Posts: Assistant

Total No. of Posts: 7200+

Educational Qualification: Bachelor Degree in Any Stream in Any Recognized University in India. Please read Official Notification for more Educational Qualification details.

Age Limit: Between 18 to 28 Years as on 01/09/2019

Application Fees:
General / OBC – Rs. 510/-
SC/ST – Rs. 85/-
*Transaction & Intimation Charges are included
Payment will be made through Debit Card/Credit Card/Net banking/E Challan/SBI Collect

Selection Process: Candidates will be selected based on preliminary exam & main exam

How to Apply: Interested Candidates may Apply Online Through official Website.


Notification : Click Here

Apply Online: Click Here

Important Dates:
Starting Date of Online Application: 17-09-2019
Last Date to Apply Online & Fee Payment: 01-10-2019
Closure for editing application details: 01-10-2019
Last date for printing your application: 22-10-2019
Download call letter for the prelim exam: from 15-10-2019 to 22-10-2019
Online preliminary exam date: 21 & 22-10-2019
Online main exam date: Will be informed later


Previous
Next Post »

1 comments:

Click here for comments
Meniya.in
admin
1 October 2019 at 21:26 ×

maru gujarat

Congrats bro Meniya.in you got PERTAMAX...! hehehehe...
Reply
avatar