" નૌકરી, કેરિયર, અભ્યાસ, પર્સનાલિટી ડેવલોપમેન્ટ, યુવા સમાચાર, સમાજ અને યુવાનો ની સમસ્યાઓને વાચા આપતું એક માત્ર સાપ્તાહિક રોજગાર જોબ ન્યૂઝ વેબસાઈટ "

IITE Gandhinagar Recruitment for Director Posts 2019

IITE Gandhinagar has published an Advertisement for below mentioned Posts 2019. Other details like age limit, educational qualification, selection process, application fee and how to apply are given below in the advertisement.

Posts: Director

Total No. of Posts: 04

Educational Qualification: Please read Official Notification for Educational Qualification details.

Selection Process: Candidates will be selected based on an interview.

How to Apply: Interested Candidates may Apply Online Through official Website.

                                👇 Apply Online 👇


Important Dates:
Starting Date of Online Application: 26-08-2019
Last Date to Apply Online: 30-08-2019
Walk-in-Interview: 31-08-2019
Previous
Next Post »