" નૌકરી, કેરિયર, અભ્યાસ, પર્સનાલિટી ડેવલોપમેન્ટ, યુવા સમાચાર, સમાજ અને યુવાનો ની સમસ્યાઓને વાચા આપતું એક માત્ર સાપ્તાહિક રોજગાર જોબ ન્યૂઝ વેબસાઈટ "

Gujarat Forestry Research Foundation (GFRF) Recruitment for Scientist Post 2019 apply

Gujarat Forestry Research Foundation (GFRF) has published an Advertisement for below mentioned Posts 2019. Other details like age limit, educational qualification, selection process, application fee and how to apply are given below.

Posts : Scientist (on contract)

Total No. of Posts : 01

Educational Qualification : Please read Official Notification for Educational Qualification details.

Age Limit : 35 years as on 20-09-2019

Application Fee: Candidates have to pay Rs. 200/- + Rs. /- (Postal Charges)  through challan at the computer-based post office. 

How to Apply : Interested Candidates may Apply Online Through official Website.

Notification : Click Here 

Apply Online : Click Here  

Important Dates :
Starting Date of Online Application : 04-09-2019
Last Date to Apply Online : 20-09-2019
Last Date to Pay Fees in Post Office : 23-09-2019

maru gujarat rojgarjobnews Kapu meniya

Previous
Next Post »

1 comments:

Click here for comments
Kapu meniya
admin
7 October 2019 at 21:19 ×

rojgar samachar 2020

Congrats bro Kapu meniya you got PERTAMAX...! hehehehe...
Reply
avatar