" નૌકરી, કેરિયર, અભ્યાસ, પર્સનાલિટી ડેવલોપમેન્ટ, યુવા સમાચાર, સમાજ અને યુવાનો ની સમસ્યાઓને વાચા આપતું એક માત્ર સાપ્તાહિક રોજગાર જોબ ન્યૂઝ વેબસાઈટ "

EXIM Bank Recruitment of Officers in Junior/Middle Management levels for IT Professionals 2019

EXIM Bank has published an Advertisement for below mentioned Posts 2019. Other details like age limit, educational qualification, selection process, application fee and how to apply are given below in the advertisement.

Posts:
Manager - IT (Finacle Developer) - 02
Manager - IT (Sharepoint/.Net Developer) - 01
Deputy Manager - IT (Developer) - 04

Total No. of Posts: 07

Educational Qualification: Please read Official Notification for Educational Qualification details.

Selection Process: Candidates will be selected based on an interview.

How to Apply: Interested Candidates may Apply Online Through official Website.

Apply Online


Important Dates:
Starting Date of Online Application: 21-08-2019
Last Date to Apply Online: 09-09-2019
Previous
Next Post »