" નૌકરી, કેરિયર, અભ્યાસ, પર્સનાલિટી ડેવલોપમેન્ટ, યુવા સમાચાર, સમાજ અને યુવાનો ની સમસ્યાઓને વાચા આપતું એક માત્ર સાપ્તાહિક રોજગાર જોબ ન્યૂઝ વેબસાઈટ "

Exim Bank, Mumbai Recruitment 2019 for 07 Deputy Manager and Manager Posts

Exim Bank, Mumbai Recruitment 2019 for 07 Deputy Manager and Manager Posts


Exim Bank, Mumbai is hiring for Deputy Manager and Manager Posts. Interested candidates can apply online through the official website on or before 09 September 2019.
Exim Bank Jobs Notification: Exim Bank, Mumbai has invited notifications for the posts of Deputy Manager and Manager. Interested candidates can apply through the online format on or before 09 September 2019.
Important Date
  • Last date for submission of online application: 09 September 2019
Exim Bank, Mumbai Vacancy Details 
  • Deputy Manager (JM -I): 04
  • Manager (MM-II): 03
Eligibility Criteria for Deputy Manager and Manager Posts
Educational Qualification:
  • B.E./B.Tech. (Computer Science/Information Technology/Electronics & Communication) OR Bachelor degree in any discipline and MCA with minimum 60% marks.
Official Notification PDF Download
Online Application LinkClick Here
Official Website Link
Get Latest Govt Jobs alerts instantly on your Mobile - Click for Android | iOS
How to apply for Exim Bank, Mumbai Jobs 2019
Interested candidates can apply for the posts through the online on or before 09 September 2019. Candidates are advised to take printout of finally submitted application form for the future reference.
Previous
Next Post »