" નૌકરી, કેરિયર, અભ્યાસ, પર્સનાલિટી ડેવલોપમેન્ટ, યુવા સમાચાર, સમાજ અને યુવાનો ની સમસ્યાઓને વાચા આપતું એક માત્ર સાપ્તાહિક રોજગાર જોબ ન્યૂઝ વેબસાઈટ "

CPCL, Chennai Recruitment 2019 for Deputy Company Secretary Post, Apply before 30 Aug

CPCL, Chennai Recruitment 2019 for Deputy Company Secretary Post, Apply 


Chennai Petroleum Corporation Limited Recruitment 2019 for Deputy Company Secretary Post. Eligible candidates having requisite qualification for the post can attend walk-in-interview on 30 August 2019.
CPCL Jobs Notification: Chennai Petroleum Corporation Limited (CPCL) has invited applications for the post of Deputy Company Secretary. Eligible candidates can apply in the prescribed format on or before 30 August 2019.
Important Date
  • Last date for submission of application:30 August 2019
Chennai Petroleum Corporation Limited Vacancy Details 
  • Deputy Company Secretary: 01
Eligibility Criteria for Deputy Company Secretary Job
Educational Qualification:
  • Deputy Company Secretary: Candidates must have passed ICSI final Exam with minimum 55% marks and should have associate membership of Institute of Company Secretary of India. 
Age limit: Maximum age 40 years as on 31 July 2019 (Age relaxation as per the rules) 
Pay ScaleRs. 90,000-2,40,000 (Basic Pay Rs. 90,000/-) CTC Per annum Rs. 28 lakhs including performance pay
Official Notification PDF Download
Application Form PDF DownloadClick Here
Official Website Link
Get Latest Govt Jobs alerts instantly on your Mobile - Click for Android | iOS
How to apply for CPCL, Chennai Jobs 2019
Interested candidates can appear for walk-in-interview on 30 August 2019 at “Senior Manager (HR Recruitment), CPCL, Post Box No. 1, Manali, Chennai - 600068” along with self attested copies of certificates and other documents.
Previous
Next Post »