" નૌકરી, કેરિયર, અભ્યાસ, પર્સનાલિટી ડેવલોપમેન્ટ, યુવા સમાચાર, સમાજ અને યુવાનો ની સમસ્યાઓને વાચા આપતું એક માત્ર સાપ્તાહિક રોજગાર જોબ ન્યૂઝ વેબસાઈટ "

AMC Recruitment for Dy. Estate Officer / TDO, Asst. Estate Officer / TDO & Inspector (Estate) Posts 2019

Ahmedabad Municipal Corporation (AMC) has published an Advertisement for below mentioned Posts 2019. Other details like age limit, educational qualification, selection process, application fee and how to apply are given below in the advertisement.

Posts:
Deputy Estate / TDO Officer: 04 Posts
Assistant Estate / TDO Officer: 07 Posts
Inspector (Estate): 26 Posts

Total No. of Posts: 37

Educational Qualification: Please read Official Notification for Educational Qualification details.

Age Limit: Not more than 45 years

Application Fee: You have to pay Fees Rs. 112/- at the time of Online Application.

Selection Process: Candidates will be selected based on an interview.

How to Apply: Interested Candidates may Apply Online Through official Website.


Apply Online: Click HereImportant Dates:
Starting Date of Online Application: 10-08-2019 (09:00 AM)
Last Date to Apply Online: 29-08-2019 (till 05.30 PM)
Previous
Next Post »